outubro 26, 2007

Terror e Gorman


Kevin Gorman. International Deejay Gigolo. Live!!!
David Rodrigues. Cosa Nostra
Luís Terror. Plot Records
Via Latina, Coimbra. 26 de Outubro

Sem comentários: